Orgels / Haarlem / Sint Josephkerk
Jansstraat, Haarlem

Kerk

In 1843 verrees aan de Jansstraat een nieuwe Rooms Katholieke kerk ter vervanging van een oude schuilkerk bij het Begijnhof. In 1853 werd de Sint Josephkerk verheven tot kathedraal van het bisdom Haarlem, tot in de jaren '20 van de vorige eeuw de Kathedrale Basiliek Sint Bavo voltooid was.

Voormalig orgel
In 1856 bouwde H.D. Lindsen uit Utrecht een nieuw orgel voor de Sint Josephkerk ter vervanging van een kabinetorgel, dat afkomstig was uit de oude schuilkerk bij het Begijnhof.
Het Lindsen-orgel werd in 1861 door M. van den Brink gerestaureerd.

Huidig orgel

Het Lindsen-orgel functioneerde echter zo slecht, dat werd besloten een nieuw orgel te bouwen in de oude kas met gebruikmaking van oud pijpwerk. De gebroeders Adema kregen de opdracht en leverden in 1906 een nieuw tweeklaviers orgel op.
In 1947 werd het Adema-orgel gerestaureerd door Hubert Schreurs waarbij de dispositie werd gewijzigd.
De tractuur werd in 1967 gewijzigd in elektro-pneumatisch en de intonatie werd bijgewerkt.
In 2009 werd begonnen met een algehele restauratie van het Adema-orgel waarbij de kas in- en uitwendig wordt schoongemaakt, de windmachine werd vervangen, pijpwerk hersteld en schoongemaakt, tractuur gereviseerd en de dispositie werd hersteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Adema te Hillegom en zullen naar verwachting in 2010 worden afgerond.

Huidige dispositie van het Adema-orgel (1906):

Manuaal I:

Manuaal II (in zwelkast):

Pedaal:

Principaal 16'

Principaal 8'

Contrebas 16'

Bourdon 16'

Viola 8'

Subbas 16' - transmissie

Prestant 8'

Vox Coelestis 8'

Gedekt 8'

Salicionaal 8'

Bourdon 8'

Openbas 8'

Flute Harmonique 8'

Quintadeen 8' Open Fluit 4'

Holpijp 8'

Violine 4'

Bazuin 16'

Octaaf 4'

Flute Harmonique 4'

Trombone 8'

Flageolet 2'
Mixtuur IV sterk Werktuiglijke registers:
Sesquialter II-III sterk Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Manuaal II-Manuaal II 16'
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II

Terug naar boven